FAQ – Najczęstsze pytania pacjentów

Co wyróżnia Twoje Znamiona?

Motywacja - Wiemy dokładnie, niestety z autopsji, jak wiele potrafi odebrać choroba nowotworowa. Wspólnie z wieloma specjalistami różnych dziedzin z całego kraju stawiamy czoła temu niebywale trudnemu wyzwaniu i stajemy do walki. Naszą spólną misją jest wyeliminowanie nowotworów skóry z życia milionów Polaków. Wierzymy, że razem zmniejszymy zachorowalność i umieralność z powodu nowotworów w Polsce.

Dostępność - Istnieją gabinety, gdzie z uwagi na brak wystarczającej ilości lekarzy na badanie znamion czeka się nawet do kilku miesięcy. W naszym Ośrodku w przypadku wydłużających się terminów oczekiwania zawsze rozszerzamy grafik przyjęć, tak by badania były naprawdę dostępne, a Pacjent nie musiał czekać tygodniami.

Przystępność - Zawyżone ceny badań dermatoskopowych, skomplikowane cenniki zależne od ilości badanych znamion, wysokie ceny badań kontrolnych, czy badań dzieci - jesteśmy świadomi jak wygląda rzeczywistość badania znamion w Polsce. Oferujemy rozsądną, stałą cenę za badanie, niezależną od ilości badanych zmian skórnych oraz niższe ceny badań kontrolnych tak, aby każdy mógł postępować zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Kompletność - Oferujemy nie tylko możliwość wykonania badania wideodermatoskopowego, ale także usunięcia niepokojących zmian skórnych. Ponadto otaczamy Pacjentów wsparciem na każdym etapie diagnostyki. Cały czas pozostajemy do dyspozycji naszych pacjentów, również po otrzymaniu wyniku badania histopatologicznego.

Badam się w innym miejscu, czy mogę rozpocząć profilaktykę tutaj?

Zdecydowanie tak. Jeśli dotychczas wykonywałeś badania dermatoskopowe w innym miejscu możesz poprosić o wydanie swojej dokumentacji medycznej w tym dokumentacji fotograficznej kontrolowanych znamion. Na tej podstawie możesz dalej kontynuować regularną kontrolę swoich zmian skórnych w naszym Centrum Badania Znamion.

Dotychczas musiałem dopłacać do każdego zbadanego znamienia. Jak to wygląda tutaj?

Cenniki uzależniające ostateczną kwotę badania od przebadanej ilości znamion są niezgodne ze sztuką lekarską i nieetyczne. W takich miejscach wielu Pacjentów nie decyduje się na badanie większej ilości znamion, gdy dowiaduje się, że wtedy cena badania wzrośnie. Istotą badania dermatoskopowego jest oglądanie całego ciała i archiwizacja obrazu wszystkich niepokojących zmian, które należy w przyszłości poddać badaniu kontrolnemu.

Dlaczego gdzie indziej to samo badanie jest dwa razy droższe?

Badania wideodermatoskopowe wykonywane są w zdecydowanej większości przez prywatne ośrodki, które w myśl zasad wolnego rynku same ustalają cenę badania. Należy jednak być czujnym, gdyż zdarza się, że wyższa cena motywowana jest pozornie zwiększoną jakością poprzez np. posiadanie urządzenia wyposażonego w automatyczne wykrywanie znamion, czy też w oprogramowanie z automatyczną oceną zmian skórnych. Są to pomocne narzędzia dla wykonującego badanie jednak nie ma dowodów na to, że przekładają się bezpośrednio na jakość badania.

Dlaczego lekarz nie zapisał obrazu wszystkich moich znamion?

Podczas badania dermatoskopowego lekarz ogląda szczegółowo wszystkie znamiona, jednak nie ma potrzeby zapisywania obrazu każdej zmiany skórnej. Niepotrzebnie wydłużyłoby to czas badania oraz zmniejszyłoby jego efektywność, odwracając uwagę lekarza od medycznej części procedury. Dlatego też lekarz archiwizuje jedynie obraz znamion zakwalifikowanych do kontroli bądź resekcji chirurgicznej. Należy przy tym pamiętać, że nie ma limitu ilości znamion, które poddane zostaną archiwizacji podczas badania.

Jak przygotować się do badania znamion?

Panie powinny dokonać bardzo dokładnego demakijażu twarzy, gdyż nawet delikatny podkład jest doskonale widoczny w dużym powiększeniu i zaburza obraz badanych zmian skórnych. Panowie natomiast powinni skrócić owłosienie lub ogolić się w miejscach gdzie posiadają znamiona.

Co dalej po badaniu dermatoskopowym?

Po badaniu, pacjent otrzymuje dokładne zalecenia odnośnie dalszego postępowania oraz kolejnych badań kontrolnych, jak również dowiaduje się, czy któreś ze zbadanych znamion zostało zakwalifikowane do resekcji chirurgicznej.

Czy badanie dermatoskopowe boli?

Nie. Badanie dermatoskopowe to nieinwazyjna metoda oceny znamion polegająca na oglądaniu i fotografowaniu zmian skórnych. Jest to badanie całkowicie bezbolesne.

Czy dermatoskopia jest badaniem, na podstawie którego można w 100% rozpoznać czerniaka złośliwego?

Nie. Żadna z obecnie stosowanych nieinwazyjnych metod nie daje takiej pewności. Każdą podejrzaną zmianę skórną należy usunąć chirurgicznie i poddać ocenie histopatologicznej. Tylko taki sposób postępowania daje jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy dana zmiana jest nowotworem złośliwym.

Czym różni się badanie dermatoskopowe od wideodermatoskopowego?

Badanie wideodermatoskopowe to badanie dermatoskopowe z możliwością odtworzenia obrazu dermatoskopowego na ekranie komputera. W przypadku wideodermatoskopii, dzięki cyfryzacji możliwe jest przechowywanie i ponowne odtwarzanie zapisanego obrazu znamion celem ich analizy porównawczej.

Jakie są przeciwwskazania do wykonania badania ?

Dermatoskopia jest całkowicie nieinwazyjną metodą diagnostyki, nie ma żadnych przeciwwskazań do jej wykonania. Badaniu mogą poddać się kobiety w ciąży, karmiące piersią czy osoby obciążone poważnymi chorobami przewlekłymi.

Jak często powinno się badać znamiona za pomocą dermatoskopu?

Każdy z nas powinien na bieżąco kontrolować swoje znamiona, obserwując czy nie zmieniają się w czasie, a ponadto raz do roku poddać badaniu dermatoskopowemu wszystkie obecne na ciele znamiona. Osoby z podwyższonym ryzykiem zachorowania na raka skóry, powinny badać się częściej, zgodnie z zaleceniem lekarskim.

Dlaczego wyznaczono tak szybki termin kontrolnego badania dermatoskopowego?

Znamiona, które z jakiegoś względu budzą niepokój lekarza oceniającego powinny być skontrolowane wcześniej celem oceny dynamiki wzrostu, gdyż istotą badań jest porównawcza ocena obrazu dermatoskopowego i analiza zmian zachodzących w czasie. Z tej właśnie przyczyny zdarza się, że pierwsza kontrola odbywa się już po 2-3 miesiącach, a odstępy pomiędzy następnymi badaniami są wydłużane w zależności od zaleceń lekarskich. Bardzo ważne jest, aby nie bagatelizować wczesnej kontroli. Dotyczy ona znamion niestandardowych i objęta jest zniżką.

Lekarz poinformował, aby usunąć znamię - co dalej?

Znamię zakwalifikowane do usunięcia wycinamy chirurgicznie, aby poddać je badaniu histopatologicznemu. Tylko ocena przez patologa pozwoli postawić jednoznaczne rozpoznanie. Resekcja chirurgiczna jest działaniem profilaktycznym - nie jest diagnozą czerniaka. Nie ma wobec tego powodu do zbędnego niepokoju.

Co należy sądzić o powiedzeniu, że "znamion nie należy ruszać"?

To przesąd, który może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Wcześnie wykryty rak skóry może być całkowicie wyleczony. Im późniejsze postawienie diagnozy tym większe prawdopodobieństwo rozwoju zaawansowanego procesu nowotworowego. Każde niepokojące znamię powinno być zgodnie z zaleceniem lekarskim usunięte chirurgicznie bez zbędnego odwlekania w czasie.

Czy znamię mogę usunąć na NFZ?

Tak. W tym celu należy udać się do lekarza rodzinnego, który wyda pacjentowi skierowanie do poradni chirurgicznej, w której po rejestracji można bezpłatnie usunąć wskazane znamię. Po zabiegu należy pamiętać o osobistym odbiorze wyniku badania histopatologicznego.

Czy mogę usunąć znamię laserem?

Usunięcie laserowe jest możliwe jeśli po uprzednim badaniu dermatoskopowym w ocenie lekarza znamię nie budzi niepokoju onkologicznego. Usuwając znamiona laserem musimy pamiętać, że pozbawiamy się możliwości wykonania badania histopatologicznego.

Czy w każdym przypadku konieczne jest wykonanie badania histopatologicznego usuniętego chirurgicznie znamienia?

Tak. W każdym przypadku chirurgicznej resekcji usunięte znamię powinno zostać poddane ocenie histopatologicznej. Takie badanie pozwala na postawienie ostatecznego rozpoznania i na jego podstawie określany jest sposób dalszego postępowania oraz zalecenia dotyczące kolejnych badań kontrolnych.

Gdzie mogę usunąć znamię?

Znamię można usunąć bezpłatnie w poradni chirurgicznej w ramach umowy z NFZ lub odpłatnie w naszym ośrodku stacjonarnym.

Na czym polega chirurgiczne usunięcie znamienia?

Chirurgiczne usunięcie znamienia jest to krótki zabieg, poprzedzony znieczuleniem miejscowym okolicy zabiegowej. Znamiona barwnikowe powinny być zawsze usuwane w całości z tzw. marginesem - czyli bezpiecznym obszarem wokół znamienia, w którym chirurg nie spodziewa się znaleźć komórek barwnikowych. Wycięty materiał jest przekazywany do badania histopatologicznego. Bardzo ważne jest, aby pamiętać o odebraniu wyników takiego badania!

Czy zabieg usunięcia znamienia jest bolesny?

Nie. Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu miejscowym.

Czy po zabiegu chirurgicznego usunięcia znamienia mogę wrócić do codziennej aktywności?

Tak. Zazwyczaj już następnego dnia po zabiegu można wrócić do codziennej aktywności, uważając oczywiście żeby nie podrażnić miejsca po usuniętym znamieniu.

Czym jest badanie histopatologiczne?

Badanie histopatologiczne polega na badaniu mikroskopowym pobranego materiału histologicznego (fragmentu tkanki). Otrzymane preparaty oglądane są przez patomorfologa, który na podstawie ocenianego obrazu oraz wykonanych testów w tym badań immunohistochemicznych stawia szczegółowe rozpoznanie.

Czy posiadanie znamion jest powodem do niepokoju?

Nie. Zdecydowana większość populacji ma na skórze znamiona barwnikowe. Sama obecność znamion na skórze nie jest powodem do niepokoju.

Moje znamię okazało się być czerniakiem - co mam teraz zrobić?

O zaleceniach odnośnie dalszego postępowania pacjent dowiaduje się od lekarza, który wydaje mu wynik badania histopatologicznego - zwykle jest nim chirurg, który usuwał dane znamię. Zazwyczaj pacjent zostaje skierowany do ośrodka onkologicznego, gdyż dalsze postępowanie uzależnione jest od stopnia zaawansowania usuniętej zmiany. Z naszej strony oferujemy fachowe wsparcie i pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi Pacjentami.

Nie zwlekaj! Pozwól nam zbadać

Twoje znamiona.

Znasz już odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszych pacjentów. Jeśli nadal coś jest dla Ciebie niejasne, nasz konsultant odpowie na Twoje pytania.
Umów się na badanie