Wideodermatoskopia - co to jest? Jak przebiega?

Wideodermatoskopia, wykorzystująca zaawansowane technologie obrazowania, jest nieocenioną metodą w diagnostyce znamion barwnikowych oraz profilaktyce czerniaka. To badanie opiera się na zasadach dermatoskopii, ale zapewnia wyższą jakość obrazu oraz możliwość archiwizacji dokumentacji zdjęciowej pacjenta, dzięki możliwościom komputerowego przetwarzania danych.

no-borderwideodermatoskop w naszym Centrum w Warszawie

Co to jest badanie wideodermatoskopowe?

Badanie wideodermatoskopowe to innowacyjna, bezinwazyjna i całkowicie bezpieczna metoda diagnostyczna, stosowana do szczegółowej oceny zmian skórnych różnego pochodzenia. Jest to procedura delikatna, bezbolesna, która może być wielokrotnie powtarzana, bez ryzyka dla pacjenta. Badanie to obejmuje zarówno ocenę całego ciała, jak i skupia się na wybranych obszarach, w zależności od potrzeb diagnostycznych.

Wideodermatoskopia wykorzystuje zaawansowany wideodermatoskop wyposażony w specjalistyczną kamerę, która przenosi obraz zmian skórnych bezpośrednio do komputera. Oprogramowanie komputerowe umożliwia dokładną analizę takich cech znamion jak symetria, rozmiar i kolor, oferując tym samym dogłębną ocenę każdej zmiany skórnej. Jest to technika, która zapewnia lekarzom nieocenione narzędzie w diagnozowaniu i monitorowaniu znamion, pozwalając na wykrywanie potencjalnych zagrożeń na wczesnym etapie.

Wideodermatoskopia a dermatoskopia

Badanie wideodermatoskopowe stanowi zaawansowaną formę dermatoskopii. Dermatoskopia, umiejscawiając się między tradycyjnym badaniem zmian skórnych wykonanym gołym okiem a bardziej szczegółowym badaniem histopatologicznym pod mikroskopem, stosuje specjalistyczną lupę do analizy zmian skórnych. Niektóre urządzenia dermatoskopowe oferują możliwość fotografowania zmian, choć nie jest to powszechna funkcja.

Natomiast wideodermatoskopia korzysta z technologii cyfrowej, przesyłając obraz zmian skórnych do komputera, co pozwala na analizę przy użyciu znacznie większego powiększenia. To umożliwia dokładniejszą ocenę cech znamion, takich jak ich symetria, rozmiar czy kolor, dzięki czemu wideodermatoskopia jest bardziej precyzyjna i umożliwia lepsze monitorowanie zmian skórnych.

Kto powinien się poddać badaniu wideodermatoskopem?

Badanie znamion, a w szczególności wideodermatoskopowe jest szczególnie zalecane osobom w grupie podwyższonego ryzyka czerniaka. Należą do niej osoby z licznymi znamionami, jasną karnacją, historią nowotworów skóry w rodzinie, a także ci, którzy regularnie korzystają z solarium lub są narażeni na oparzenia słoneczne.

Do jakiego lekarza należy się zgłosić?

W przypadku pojawienia się niepokojących zmian skórnych, pierwszym krokiem powinno być skonsultowanie się z lekarzem wykonującym na co dzień badania dermatoskopowe.

Umów się na wideodermatoskopowe badanie wszystkich znamion w jednym z naszych ośrodków:

Jak przebiega wideodermatoskopia?

Podczas badania wideodermatoskopowego, lekarz przeprowadza dokładny wywiad medyczny oraz oględziny całego ciała pacjenta. Używając kamery wideodermatoskopu, doktor dokładnie analizuje każde znamienie na skórze, obserwując wygenerowany obraz na monitorze komputera. Wstępne oględziny pozwalają na identyfikację znamion wymagających dalszej kontroli lub potencjalnego usunięcia.

Następnie, dane pacjenta oraz zidentyfikowane znamiona są rejestrowane w specjalistycznym systemie komputerowym. Lekarz prowadzi mapowanie znamion, które są oznaczone do obserwacji lub ewentualnego usunięcia. Każde znamienie jest dokładnie oceniane, a pacjent otrzymuje wyczerpujące informacje na temat wyników badania oraz zaleceń dotyczących dalszej diagnostyki i terminu kolejnej wizyty kontrolnej.

Podczas wizyty, lekarz wyjaśnia wszelkie wątpliwości pacjenta oraz udziela kompleksowych wyjaśnień. Na zakończenie, generowany jest szczegółowy raport z badania, który uzupełnia dokumentację medyczną pacjenta. Raport ten, zawierający zdjęcia wszystkich zarejestrowanych znamion, pacjent otrzymuje drogą elektroniczną w postaci zabezpieczonego, chronionego hasłem pliku.

Wideodermatoskopowe badania kontrolne

W ramach badań wideodermatoskopowych, zdjęcia znamion rejestrowane są w specjalizowanym systemie medycznym danego ośrodka. Aby umożliwić analizę porównawczą znamion w różnych ośrodkach, kluczowe jest, aby pacjent dostarczył raport z poprzednich badań. Posiadając te dane, lekarz może przeprowadzić dogłębną ocenę porównawczą i podjąć właściwe decyzje dotyczące leczenia.

Dla uzyskania najbardziej spójnych wyników, zaleca się regularne wykonywanie badań przy użyciu tego samego urządzenia. Dzięki temu lekarz ma dostęp do pełnej historii znamion pacjenta, co pozwala na trafną ocenę ich ewolucji. Dokładne porównanie aktualnych i poprzednich zdjęć znamion umożliwia ocenę, czy dane znamie wymaga interwencji chirurgicznej, czy też może pozostać pod obserwacją bez obaw o ryzyko onkologiczne.

Wideodermatoskopia - kompedium wiedzy

Zobacz również:

Wideodermatoskopia - kompedium wiedzy

Jakie choroby pozwala stwierdzić wideodermatoskopia?

Wideodermatoskopia jest kluczowa w wczesnym wykrywaniu czerniaka i innych znamion, które mogą wymagać dalszej obserwacji lub interwencji chirurgicznej. Pozwala także na diagnostykę nienowotworowych zmian skórnych, w tym chorób pasożytniczych.

Jakie są zalety badania wideodermatoskopowego?

Głównymi zaletami wideodermatoskopii są możliwość uzyskania wysokiej jakości obrazu z dużym powiększeniem i zdolność do archiwizacji wyników, co umożliwia śledzenie ewolucji zmian skórnych. Wymaga jednak dużej wiedzy i doświadczenia dla prawidłowej interpretacji wyników.

twojeznamiona.pl © 2015-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.