Obowi膮zek Informacyjny Dla Pacjent贸w TwojeZnamiona.pl

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w zwi膮zku z udzielanymi 艣wiadczeniami medycznymi (w tym konsultacjami online) jest Medify.me sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮, z siedzib膮 przy ul. Tanib贸rz 19, 63-004 Tanib贸rz, kontakt@twojeznamiona.pl

Z kim mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w przedmiocie przetwarzania danych osobowych?

W celach zwi膮zanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami pod adresem: kontakt@twojeznamiona.pl lub listownie na adres Administratora wskazuj膮c dopisek: ochrona danych osobowych.

Jakie dane s膮 przez nas przetwarzane?

UM脫WIENIE WIZYTY:
W celu um贸wienia wizyty badania dokonywanego osobi艣cie w jednym z naszych o艣rodk贸w lub telefonicznie, potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska. W przypadku rejestracji na badanie za pomoc膮 e-mail lub formularza kontaktowego dodatkowo konieczny b臋dzie tak偶e Tw贸j adres e-mail. W trakcie rejestracji mo偶esz tak偶e poda膰 numer telefonu, ale jego podanie nie jest konieczne. B臋dziemy z niego korzysta膰 je艣li b臋dziemy musieli si臋 z Tob膮 pilnie skontaktowa膰 np. z uwagi na konieczno艣膰 prze艂o偶enia wizyty.

REJESTRACJA:
Podczas zg艂oszenia si臋 w naszej rejestracji zebrane zostan膮 od Ciebie dane identyfikuj膮ce, kt贸re s膮 konieczne z uwagi na prowadzenie dokumentacji medycznej. B臋d膮 to co najmniej nast臋puj膮ce dane: nazwisko i imi臋 (imiona); data urodzenia; oznaczenie p艂ci; adres miejsca zamieszkania; numer PESEL; a w przypadku os贸b, kt贸re nie maj膮 nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰, w przypadku gdy pacjentem jest osoba ma艂oletnia, ca艂kowicie ubezw艂asnowolniona lub niezdolna do 艣wiadomego wyra偶enia zgody - nazwisko i imi臋 (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

BADANIE:
W zale偶no艣ci od planowanego badania zostan膮 zebrane tak偶e inne Twoje dane, kt贸re s膮 konieczne z uwagi na zapewnienie Tobie bezpiecze艅stwa w wykonaniu badania. Dane te s膮 zbierane w formie ankiety lub osob臋 wykonuj膮c膮 badanie. Dane te mog膮 mie膰 charakter danych wra偶liwych dotycz膮cych Twojego stanu zdrowia i spraw osobistych, jednak ich podanie jest niezb臋dne dla prawid艂owej organizacji badania. Na tym etapie mo偶emy tak偶e uzyska膰 od Ciebie skierowanie na badanie i dokumentacj臋 medyczn膮 kt贸ra jest konieczna dla prawid艂owego wykonania badania. Je艣li badanie wi膮偶e si臋 z pobraniem materia艂u diagnostycznego, b臋dziemy tak偶e w posiadaniu danych osobowych zwi膮zanych z pobranym materia艂em.
Ostatecznie wykonamy i je opiszemy jego wyniki w zwi膮zku z czym b臋dziemy w posiadaniu tak偶e przetwarzali dane o udzielonych Tobie 艣wiadcze艅 zdrowotnych, postawionej diagnozie.

Konsultacja Online (E-wizyta):
W zale偶no艣ci od planowanego typy konsultacji online zostan膮 zebrane tak偶e inne Twoje dane, kt贸re s膮 konieczne z uwagi na zapewnienie Tobie bezpiecze艅stwa w procesie diagnostycznym. Dane te s膮 zbierane w formie ankiety lub osob臋 przeprowadzaj膮c膮 konsultacj臋. Dane te mog膮 mie膰 charakter danych wra偶liwych dotycz膮cych Twojego stanu zdrowia i spraw osobistych, jednak ich podanie jest niezb臋dne dla prawid艂owego przeprowadzenia konsultacji. Na tym etapie mo偶emy tak偶e uzyska膰 od Ciebie skierowanie na badanie i dokumentacj臋 medyczn膮 kt贸ra jest konieczna dla prawid艂owego przeprowadzenia konsultacji.
Aby um贸wi膰 si臋 na konsultacj臋 online poprosimy Ci臋 o podanie Twojego imienia, nazwiska oraz numeru telefonu i adresu e-mail. B臋dziemy przetwarzali te dane, celem poprawnego um贸wienia konsultacji. Korzystanie z us艂ug konsultacji online jest dobrowolne. Jednak podanie danych osobowych przez pacjenta, kt贸ry korzysta z konsultacji online jest obowi膮zkiem ustawowym. Bez ich podania odbycie konsultacji online nie b臋dzie mo偶liwe. zapytania.

PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:
W zwi膮zku z tym, 偶e mamy prawny obowi膮zek prowadzenia dokumentacji medycznej dotycz膮cych udzielonych przez nas 艣wiadcze艅 zdrowotnych, wszystkie w/w informacje b臋d膮 tak偶e przetwarzane przez nas w zwi膮zku z wykonywaniem tego obowi膮zku.

UPOWA呕NIENIE OS脫B DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:
Masz prawo jako nasz pacjent upowa偶ni膰 inn膮 osob臋 do wgl膮du w Twoj膮 dokumentacj臋 medyczn膮. W celu udzielenia takie upowa偶nienia b臋dzie konieczne podanie przez Ciebie imienia i nazwiska osoby upowa偶nionej oraz daty jej urodzenia.

ROZLICZENIE US艁UG:
W zwi膮zku z prowadzeniem dokumentacji ksi臋gowej i podatkowej, mo偶emy tak偶e przetwarza膰 Twoje dane osobowe do wystawienia imiennego rachunku lub faktury. B臋d膮 to imi臋, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, a tak偶e dane zwi膮zane z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, je艣li tak膮 b臋dziesz prowadzi艂.

KONTAKT:
W zwi膮zku z korzystaniem z formularza kontaktowego dost臋pnego na naszej stronie internetowej lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z nami podane przez Ciebie przy tej okazji dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomo艣膰 zawart膮 w formularzu kontaktowym. Aby skorzysta膰 z formularza kontaktowego poprosimy Ci臋 o podanie Twojego imienia, nazwiska oraz wedle Twojego wyboru - numeru telefonu lub adresu e-mail. Gdy wybierzesz kontakt poprzez e-mail b臋dziemy przetwarzali Tw贸j adres e-mail, a gdy wybierzesz kontakt przez telefon - Tw贸j numer telefonu. Ponadto b臋dziemy przetwarzali wszystkie Twoje dane, kt贸re podasz w tre艣ci zapytania.

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy dane naszych pacjent贸w w spos贸b legalny i zgodny z prawem:

1. Twoje dane przetwarzamy g艂贸wnie w celu zawarcia i wykonania umowy o udzielenie 艣wiadczenia medycznego - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2. Dane o zdrowiu b臋dziemy przetwarzali w celu wykonania 艣wiadcze艅 zdrowotnych 鈥 art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.

3. Numer telefonu zbieramy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Nie masz jednak obowi膮zku jego podania je艣li tego nie chcesz.鈥 art. 6 ust 1 lit. a) RODO

4. Dane os贸b, kt贸re upowa偶niasz do odbioru wynik贸w bada艅 przetwarzamy w zwi膮zku z realizacj膮 praw pacjenta鈥 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 26 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5. Dane zawarte w dokumentacji medycznej zwi膮zanej z udzielonymi 艣wiadczeniami medycznymi przetwarzamy w zwi膮zku z obowi膮zkiem prawny jej prowadzenia i przechowywania 鈥 art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z art. 25 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

6. Jako przedsi臋biorca prowadzimy ksi臋gi rachunkowe i mamy obowi膮zki podatkowe. Mo偶e to rodzi膰 obowi膮zek przetwarzania Twoich danych osobowych koniecznych do rozlicze艅 rachunkowo-podatkowych 鈥 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ustawy o rachunkowo艣ci.

7. Dane podane w trakcie realizacji wzajemnego kontaktu przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu, kt贸rym jest utrzymywanie kontaktu z naszymi pacjentami i u偶ytkownikami strony internetowej - art. 6 ust 1 lit. f) RODO)

Czy Twoje dane osobowe s膮 przetwarzane w spos贸b automatyczny?

Twoje dane nie s膮 przetwarzane w spos贸b automatyczny.

Kto ma dost臋p do Twoich danych osobowych kt贸re przetwarzamy?

Dbamy o to, 偶eby nikt niepowo艂any nie mia艂 dost臋pu do Twoich danych osobowych. Poufno艣膰 Twoich danych jest dla nas kwesti膮 priorytetow膮. Nie byliby艣my jednak w stanie zapewni膰 Tobie najwy偶szej jako艣ci us艂ug medycznych bez wsparcia naszych sprawdzonych partner贸w, do kt贸rych Twoje dane mog膮 trafia膰. S膮 to przede wszystkim wsp贸艂pracuj膮ce z nami profesjonalne podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi medyczne (dermatolodzy oraz laboratoria diagnostyczne), o艣rodki zdrowia, w kt贸rych mamy swoje gabinety w niezb臋dnym zakresie, podmioty dostarczaj膮ce oprogramowanie medyczne i sprz臋t na kt贸rym pracujemy oraz inni dostawcy us艂ug w tym us艂ug prawnych, doradczych, rachunkowych, archiwizacyjnych, IT (w tym p艂atno艣ci online) i organizacyjnych.

Czy Twoje dane s膮 przekazywane poza terytorium EOG?

Twoje dane osobowe nie s膮 przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na kt贸rym obowi膮zuj膮 zasady RODO.

Jak d艂ugo b臋dziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Staramy si臋 nie przechowywa膰 Twoich danych osobowych, kt贸re nie s膮 ju偶 nam potrzebne. Wobec tego stosujemy nast臋puj膮ce terminy usuwania danych:

1. dane osobowe zwi膮zane z um贸wieniem si臋 na wizyty usuwamy po 18 miesi膮cach od daty um贸wionej wizyty. Numer telefonu usuniemy nied艂ugo po tym, jak zrealizujemy Twoje badanie lub gdy usuniesz zgod臋 na jego przetwarzanie.

2. dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej przechowujemy przez okres 20 lat od dokonania w niej ostatniego wpisu (art. 29 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

3. dane rachunkowe przetwarzamy przez okres 5 lat licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym mia艂o miejsce rozliczenie.

4. dane osobowe zebrane w trakcie realizacji wzajemnego kontaktu b臋dziemy usuwali, gdy przestan膮 by膰 one nam potrzebne, nie p贸藕niej ni偶 12 miesi臋cy po ostatnim kontakcie.

Czy musisz poda膰 nam swoje dane osobowe?

Korzystanie z naszych us艂ug jest dobrowolne, w zwi膮zku z czym je艣li sam o tym nie zdecydujesz rejestruj膮c si臋 u nas na badanie, nie musisz podawa膰 nam swoich danych osobowych. Je艣li jednak ju偶 si臋 zdecydujesz to podanie przez Ciebie danych osobowych i ich p贸藕niejsze przetwarzanie przez nas jest konieczne do tego, 偶eby profesjonalnie i bezpiecznie wykona膰 badanie, opisa膰 je, a potem spe艂ni膰 przez nas prawne obowi膮zki zwi膮zane z rachunkowo艣ci膮 i prowadzeniem dokumentacji medycznej. Numer swojego telefonu podajesz nam dobrowolnie, tylko je艣li chcesz. Podanie przez Ciebie danych osobowych w trakcie kontaktu z nami jest dobrowolne, jednak w zale偶no艣ci od formy kontaktu, aby z niego skorzysta膰, b臋dziesz musia艂 nam cz臋艣膰 danych przekaza膰.

Jakie s膮 Twoje prawa w zwi膮zku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Realizujemy wszystkie Twoje prawa, kt贸re przewiduje RODO. W zwi膮zku z tym informuje, 偶e masz prawo:

1. 偶膮dania dost臋pu do tre艣ci swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

2. ich sprostowania 鈥 w granicach art. 16 RODO,

3. ich usuni臋cia - w granicach art. 17 RODO,

4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w granicach art. 21 RODO.

7. cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie numeru telefonu).

Je艣li uznasz, 偶e dane osobowe s膮 przetwarzane przez nas niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnie艣膰 skarg臋 do organu nadzorczego, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

Je艣li chcesz skorzysta膰 z kt贸rego艣 z powy偶szych praw, prosimy o kontakt na adres: kontakt@twojeznamiona.pl. Napisz te偶 do nas je艣li masz jakiekolwiek w膮tpliwo艣ci co do zawartych wy偶ej informacji lub przys艂uguj膮cych Tobie praw.

Nie zwlekaj! Pozw贸l nam zbada膰

Twoje znamiona.

Znasz ju偶 nasz膮 polityk臋 prywatno艣ci. Je艣li nadal co艣 jest dla Ciebie niejasne, nasz konsultant odpowie na Twoje pytania.
Zadaj pytanie