Czy czerniak boli?

Czerniak jest nowotworem, który w początkowych fazach rozwoju nie daje żadnych objawów bólowych. Cierpienie może pojawić się wraz ze wzrostem czerniaka w głąb skóry oraz w przypadku przerzutów. Jest ono ściśle związane ze stopniem zaawansowania tej choroby, a ból i skala jego odczuwania są zawsze uzależnione od cech osobniczych.

strach przed diagnoząstrach przed diagnozą

Czerniaki na wczesnym etapie zaawansowania nie muszą dawać żadnych dolegliwości bólowych, co utrudnia ich rozpoznanie gdyż mogą wyglądać jak zwykłe znamiona i w ogóle nie zwracać na siebie uwagi. Dopiero wnikliwe badanie dermatoskopowe może ujawnić ich obecność na skórze pacjenta.

Wideodermatoskopia to szansa na wczesną diagnozę.

Współczesne nowoczesne metody obrazowania zmian skórnych i ich mapowanie dają niepowtarzalną szansę na wczesną diagnozę, a tym samym bardzo dobre rokowania oraz możliwość całkowitego wyleczenia, zanim pojawią się objawy bólowe. Dlatego jeśli na skórze pojawi się nietypowe znamię należy niezwłocznie udać się na badanie dermatoskopowe.

powiększenie dermatoskopowe to szansa na wczesną diagnozępowiększenie dermatoskopowe to szansa na wczesną diagnozę

Co to jest wideodermatoskopia?

Za pomocą narzędzi takich jak Wideodermatoskop FotoFinder Medicam 1000 można skutecznie odnaleźć i dokonać oceny wszystkich pieprzyków – przeprowadzić wspomniane badanie wideodermatoskopowe wraz z mapowaniem znamion czyli zapisywaniem zmian skórnych celem ich obserwacji w czasie. To przekłada się oczywiście na szybkie zlokalizowanie zmian podejrzanych, które łatwo mogą dać początek czerniakowi.

Umów wizytę w Twoim mieście

Nie zwlekaj! Skontaktuj się z nami.

Umów wizytę w Twoim mieście

Wykonanie tego badania w wyspecjalizowanym ośrodku daje gwarancję jakości przeprowadzonej diagnostyki i jednocześnie szybkiego skierowania pod opiekę specjalisty – jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.

Stopnie zaawansowania czerniaka - skala Clarka, a dolegliwości bólowe.

Stopień zaawansowania czerniaka , jego wielkość, grubość oraz obecność przerzutów w węzłach chłonnych i innych narządach, bezpośrednio wpływa na rokowanie i na pojawienie się objawów choroby. Pamiętajmy, że im szybciej znamię podejrzane o czerniaka zostanie usunięte chirurgicznie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo rozwoju uogólnionej choroby nowotworowej i pojawienia się bólu w przebiegu zaawansowanego czerniaka.

Obejrzyj zdjęcia i zobacz jak odróżnić zwykłe znamię od czerniaka.

Zobacz również:

Obejrzyj zdjęcia i zobacz jak odróżnić zwykłe znamię od czerniaka.

Czerniak I stopnia zajmuje wyłącznie naskórek i rozrasta się horyzontalnie – poziomo i to w takim stopniu zaawansowania chcielibyśmy aby były diagnozowane wszystkie czerniaki, gdyż wczesna diagnoza daje szansę na całkowite wyleczenie. II stopień zaawansowania to już rozrost w głąb i obecność komórek nowotworowych w warstwie brodawkowej skóry właściwej. W stopniu III komórki nowotworowe docierają na granicę warstw brodawkowej i siateczkowej skóry właściwej, następnie powodują naciek tej ostatniej, by w stopniu V dotrzeć do tkanki podskórnej.

Reasumując. Zaawansowanie choroby określa grubość na jaką czerniak nacieka w głąb skóry.

klasyfikacja TNMklasyfikacja TNM

Wg klasyfikacji TNM:

 • T1 guz o grubości mniejszej lub równej 1 mm;
 • T2 guz o grubości > 1 mm do 2 mm;
 • T3 guz o grubości > 2 mm do 4 mm;
 • T4 guz o grubości większej niż 4 mm.

Czerniak zaawansowany miejscowo - niepokojące objawy.

Zaawansowane miejscowo czerniaki w przeciwieństwie do tych zdiagnozowanych na bardzo wczesnym etapie mogą dawać objawy w postaci:

 • bólu
 • przeczulicy w okolicy podejrzanego znamienia
 • krwawienia
 • sączenia
 • zaczerwienienia
 • stanu zapalnego dookoła zmiany
 • uwypuklenia
 • guza

W następnej kolejności mogą pojawić się przerzuty do węzłów chłonnych, o których świadczą następujące symptomy:

 • wyczuwalne powiększenie węzłów, zwykle o średnicy ponad 2 cm;
 • węzły nieprzesuwalne względem otaczających tkanek, w tym pokrywającej ich skóry ( kilka węzłów łączy się w tzw. pakiet)
 • może pojawić się także ból przy dotyku

Objawy zaawansowanego czerniaka

Czerniak może niestety dawać przerzuty także do dalszych organów. Zajęcie płuc może dawać w pierwszej fazie objawy zapalenia, mogą pojawić się duszności, ból w klatce piersiowej, a w końcu krwioplucie. Gdy komórki nowotworowe zajmą wątrobę może dojść do zaburzeń krzepnięcia, obrzęku kończyn dolnych i gromadzenia płynów w jamie brzusznej. Przerzuty do kości mogą prowadzić do złamań i bólu kostnego. Czerniak w mózgowiu daje najróżniejsze objawy w zależności od obszaru, który zostanie zajęty. Mogą być to nudności, bóle głowy, ale także utraty przytomności i incydenty drgawkowe.

objawy zaawansowanego czerniakaobjawy zaawansowanego czerniaka

Ból może pojawiać się na każdym etapie choroby nowotworowej, statystycznie dotyczy ok. 50 % pacjentów, a w stadium zaawansowanym z jego powodu cierpi ok 75 % chorych. Bardzo ważna jest kliniczna ocena bólu i skali jego nasilenia aby móc na tej podstawie zastosować odpowiednie leczenie.

Leczenie czerniaka

Rozwój czerniaka poza formę in situ w powierzchniowej warstwie naskórka znacząco pogarsza rokowania pacjenta, ale obecnie dostępne metody leczenia pozwalają walczyć skutecznie również z zaawansowanym czerniakiem oraz bólem, który pojawia się w jego przebiegu. Skuteczne leczenie choroby podstawowej skutecznie zmniejsza także dolegliwości bólowe i inne objawy wynikające z zaawansowania choroby. W przypadku czerniaków uwarunkowanych genetycznie dobre wyniki przynosi leczenie ukierunkowane inhibitorami BRAF, MEK, C-KIT. Z powodzeniem stosuje się także immunoterapię.

leczenie czerniakaleczenie czerniaka

Doskonałe rezultaty przynosi terapia uzupełniająca, która według przeprowadzonych badań zmniejsza ryzyko nawrotów czerniaka o 20% i znacząco wydłuża czas przeżycia. Obecnie wyspecjalizowane ośrodki w Polsce (około 20) stosują ją również jeszcze przed podjęciem leczenia chirurgicznego.

Leczenie przeciwbólowe u pacjentów chorych na czerniaka

Leczenie przeciwbólowe u pacjentów onkologicznych prowadzi się według zaproponowanej przez WHO drabiny analgetycznej.

leczenie przeciwbóloweleczenie przeciwbólowe

 • I stopień — analgetyki nieopioidowe ( paracetamol, NLPZ)
 • II stopień —słabe opioidy ( tramadol, dihydrokodeina, kodeina) lub np. małe dawki morfiny + analgetyki nieopioidowe
 • III stopień — silne opioidy ( np. morfina czy fentanyl) + analgetyki nieopioidowe

Na każdym szczeblu stosuje się dodatkowo inne leki łagodzące działania niepożądane ( np. leki przeciwdepresyjne czy sterydowe).

Najważniejsze zasady leczenia bólu w przypadku zaawansowanego czerniaka

leczenie bóluleczenie bólu

 • lek i jego dawkę dobiera się indywidualnie do zapotrzebowania
 • wybór leku zależy od stopnia natężenia bólu
 • leczenie łagodnego bólu powinno się rozpoczynać od paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w zalecanym dawkowaniu
 • wraz ze zwiększeniem natężenia bólu przechodzi się na wyższy stopień drabiny analgetycznej
 • wszyscy pacjenci z nasilonym bólem powinni otrzymać opioid np. morfinę
 • leki należy przyjmować regularnie
 • zaleca się stosowanie leków o różnych mechanizmach działania
 • preferowany sposób podawania leków to forma doustna- jeśli oczywiście jest możliwa.
Zbadaj swoje znamiona w tym tygodniu!

Nie ryzykuj

Zbadaj swoje znamiona w tym tygodniu!

Źródła:

 1. cancerresearchuk.org
 2. onkologia.zalecenia.med.pl
twojeznamiona.pl © 2015-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.