Czy czerniak boli?

Agnieszka Czyżewska
specjalista onkologii klinicznej
13.11.2020 · 5 min

Czerniak jest nowotworem, który w początkowych fazach rozwoju nie daje żadnych objawów bólowych. Cierpienie może pojawić się wraz ze wzrostem czerniaka w głąb skóry oraz w przypadku przerzutów. Jest ono ściśle związane ze stopniem zaawansowania tej choroby, a ból i skala jego odczuwania są zawsze uzależnione od cech osobniczych.

Czy czerniak boli

Czerniaki na wczesnym etapie zaawansowania nie muszą dawać żadnych dolegliwości bólowych, co utrudnia ich rozpoznanie gdyż mogą wyglądać jak zwykłe znamiona i w ogóle nie zwracać na siebie uwagi. Dopiero wnikliwe badanie dermatoskopowe może ujawnić ich obecność na skórze pacjenta.

Wideodermatoskopia to szansa na wczesną diagnozę.

Współczesne nowoczesne metody obrazowania zmian skórnych i ich mapowanie dają niepowtarzalną szansę na wczesną diagnozę, a tym samym bardzo dobre rokowania oraz możliwość całkowitego wyleczenia, zanim pojawią się objawy bólowe. Dlatego jeśli na skórze pojawi się nietypowe znamię należy niezwłocznie udać się na badanie dermatoskopowe.

Co to jest wideodermatoskopia?

Za pomocą narzędzi takich jak Wideodermatoskop FotoFinder Medicam 1000 można skutecznie odnaleźć i dokonać oceny wszystkich pieprzyków – przeprowadzić wspomniane już mapowanie czyli zapisywanie zmian skórnych celem ich obserwacji w czasie. To przekłada się oczywiście na szybkie zlokalizowanie zmian podejrzanych, które łatwo mogą dać początek czerniakowi.

Sprawdź czy w Twoim mieście można wykonać wideodermatoskopię znamion.

Wykonanie tego badania w wyspecjalizowanym ośrodku daje gwarancję jakości przeprowadzonej diagnostyki i jednocześnie szybkiego skierowania pod opiekę specjalisty – jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.

Stopnie zaawansowania czerniaka - skala Clarka, a dolegliwości bólowe.

Stopień zaawansowania czerniaka , jego wielkość, grubość oraz obecność przerzutów w węzłach chłonnych i innych narządach, bezpośrednio wpływa na rokowanie i na pojawienie się objawów choroby. Pamiętajmy, że im szybciej znamię podejrzane o czerniaka zostanie usunięte chirurgicznie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo rozwoju uogólnionej choroby nowotworowej i pojawienia się bólu w przebiegu zaawansowanego czerniaka.

Obejrzyj zdjęcia i zobacz jak odróżnić zwykłe znamię od czerniaka.

Czerniak I stopnia zajmuje wyłącznie naskórek i rozrasta się horyzontalnie – poziomo i to w takim stopniu zaawansowania chcielibyśmy aby były diagnozowane wszystkie czerniaki, gdyż wczesna diagnoza daje szansę na całkowite wyleczenie. II stopień zaawansowania to już rozrost w głąb i obecność komórek nowotworowych w warstwie brodawkowej skóry właściwej. W stopniu III komórki nowotworowe docierają na granicę warstw brodawkowej i siateczkowej skóry właściwej, następnie powodują naciek tej ostatniej, by w stopniu V dotrzeć do tkanki podskórnej.

Reasumując. Zaawansowanie choroby określa grubość na jaką czerniak nacieka w głąb skóry.

Źródło: www.cancerresearchuk.org

Wg klasyfikacji TNM:

Czerniak zaawansowany miejscowo - niepokojące objawy.

Zaawansowane miejscowo czerniaki w przeciwieństwie do tych zdiagnozowanych na bardzo wczesnym etapie mogą dawać objawy w postaci:

W następnej kolejności mogą pojawić się przerzuty do węzłów chłonnych, o których świadczą następujące symptomy:

Objawy zaawansowanego czerniaka

Czerniak może niestety dawać przerzuty także do dalszych organów. Zajęcie płuc może dawać w pierwszej fazie objawy zapalenia, mogą pojawić się duszności, ból w klatce piersiowej, a w końcu krwioplucie. Gdy komórki nowotworowe zajmą wątrobę może dojść do zaburzeń krzepnięcia, obrzęku kończyn dolnych i gromadzenia płynów w jamie brzusznej. Przerzuty do kości mogą prowadzić do złamań i bólu kostnego. Czerniak w mózgowiu daje najróżniejsze objawy w zależności od obszaru, który zostanie zajęty. Mogą być to nudności, bóle głowy, ale także utraty przytomności i incydenty drgawkowe.

Ból może pojawiać się na każdym etapie choroby nowotworowej, statystycznie dotyczy ok. 50 % pacjentów, a w stadium zaawansowanym z jego powodu cierpi ok 75 % chorych. Bardzo ważna jest kliniczna ocena bólu i skali jego nasilenia aby móc na tej podstawie zastosować odpowiednie leczenie.

Leczenie czerniaka

Rozwój czerniaka poza formę in situ w powierzchniowej warstwie naskórka znacząco pogarsza rokowania pacjenta, ale obecnie dostępne metody leczenia pozwalają walczyć skutecznie również z zaawansowanym czerniakiem oraz bólem, który pojawia się w jego przebiegu. Skuteczne leczenie choroby podstawowej skutecznie zmniejsza także dolegliwości bólowe i inne objawy wynikające z zaawansowania choroby. W przypadku czerniaków uwarunkowanych genetycznie dobre wyniki przynosi leczenie ukierunkowane inhibitorami BRAF, MEK, C-KIT. Z powodzeniem stosuje się także immunoterapię.

Doskonałe rezultaty przynosi terapia uzupełniająca, która według przeprowadzonych badań zmniejsza ryzyko nawrotów czerniaka o 20% i znacząco wydłuża czas przeżycia. Obecnie wyspecjalizowane ośrodki w Polsce (około 20) stosują ją również jeszcze przed podjęciem leczenia chirurgicznego.

Leczenie przeciwbólowe u pacjentów chorych na czerniaka

Leczenie przeciwbólowe u pacjentów onkologicznych prowadzi się według zaproponowanej przez WHO drabiny analgetycznej.

Na każdym szczeblu stosuje się dodatkowo inne leki łagodzące działania niepożądane ( np. leki przeciwdepresyjne czy sterydowe).

Najważniejsze zasady leczenia bólu w przypadku zaawansowanego czerniaka

Źródła:

pieprzyk
czerniak
zdjęcia
znamię
rak skóry
nowotwory skóry
Nie lekceważ raka!

Nie lekceważ raka!

Sprawdź jak się chronić.

Twoja wiedza na temat profilaktyki czerniaka jest teraz większa, jednak to nic nie zmieni, jeśli nie będziesz przestrzegać podstawowych zasad profilaktyki. Dowiedz się jak znacząco zmniejszyć ryzyko zachorowania.
Jak się badać?