Diagnostyka i leczenie onkologiczne czerniaka w dobie epidemii koronawirusa

Twoje Znamiona
6.01.2021 · 4 min

Onkologia w dobie koronawirusa niewątpliwie stanęła przed trudnym wyzwaniem. Należy ona bowiem do dziedzin medycyny, które zmuszone zostały do wielu zmian i dostosowania się do nowej rzeczywistości. Towarzystwa medyczne starają się jednak na bieżąco reagować, ustalać bezpieczne standardy i podejmować działania, dzięki którym pacjenci cierpiący na nowotwory mogą uzyskać pomoc specjalistyczną. Pandemia u pacjentów z czerniakiem jest okresem wyjątkowego niepokoju, jednak powinni oni pamiętać, że nie zostali z problemem sami. Pomoc znaleźć mogą bowiem w wielu placówkach, gdzie umówić się można na wizytę lub skorzystać z telekonsultacji.

Leczenie czerniaka w pandemii

Każdy pacjent onkologiczny w epidemii jest przepełniony obawami związanymi z niełatwą sytuacją, w jakiej się znalazł. Przedłużająca się diagnostyka, brak dostępnych terminów, nieustanne braki w kadrze medycznej, duże obciążenie służby zdrowia, a także strach nie pomagają w zmaganiu się z chorobą. Koronawirus SARS-COV-2 skutecznie sparaliżował służbę zdrowia, siejąc spustoszenie i skutecznie odstraszając pacjentów przed wykonywaniem badań profilaktycznych, w tym między innymi w kierunku czerniaka. Nie możemy jednak zapominać, że nowotwory takie jak czerniak stanowią o wiele groźniejszego wroga aniżeli wirus, dlatego lekceważenie badań może nieść tragiczne w skutkach konsekwencje.

O badanie znamion warto zadbać każdego dnia, począwszy od samooceny niepokojących zmian skórnych. W razie zauważenia atypowych znamion nie należy zwlekać z konsultacją u lekarza, lecz podjąć skuteczne działanie, w tym w razie pozytywnej diagnozy, leczenie czerniaka . Pacjenci z czerniakiem powinni jednak mieć świadomość, iż opóźnienie terapii i odroczenie pewnych procedur nie zawsze oznacza pogorszenie rokowania, co potwierdzają opinie ekspertów.

Sprawdź, jak znaleźć czerniaka wśród typowych znamion

Co zrobić w przypadku pojawienia się niepokojących zmian na skórze?

Polskie Towarzystwo Onkologii, mając na uwadze ogrom problemów i wątpliwości wśród pacjentów i lekarzy, wydało zalecenia pozwalające regulować kwestie leczenia czerniaka w cieniu pandemii. Podkreślona została w nich istota telekonsultacji, a także możliwość skorzystania z pomocy w poradniach rejonowych.

Współczesne technologie pozwalają na przeprowadzanie telekonsultacji medycznych. W wielu przypadkach taka forma wizyty lekarskiej nie traci nic na swojej wartości.

Pacjenci, którzy nie mają możliwości skorzystania z bezpośrednich badań dermatoskopowych, mogą umówić się na telekonsultacje. Podczas tego rodzaju spotkań z lekarzem, warto przedstawić mu zdjęcia makroskopowe niepokojących zmian. Rozwiązanie to jest szczególnie ważne dla osób starszych, osób obciążonych ryzykiem zachorowania na nowotwory skóry czy tych, które zmuszone są pozostać w kwarantannie. Oczekiwanie na ustanie pandemii jest bardzo ryzykowne, bowiem w przypadku czerniaka, wczesne wykrycie może być kluczowe dla pełnego wyleczenia.

Jak zadbać o prawidłowe leczenie czerniaka w pandemii?

Pacjenci onkologiczni będący w trakcie leczenia mają wiele możliwości jego kontynuacji, a pewne odstępstwa nie pogarszają ich rokowań.

Leczenie uzupełniające w czerniaku w dobie pandemii koronawirusa

Jeżeli pojawiają się przerzuty do węzłów chłonnych lub in-transit, zalecana jest pilna telekonsultacja z ośrodkiem onkologicznym, celem zakwalifikowania pacjenta do leczenia uzupełniającego.

Leczenie uzupełniające w czerniaku może być podejmowane w okresie od 12 do 16 tygodni od leczenia chirurgicznego. Co ważne odbywa się ono w 12 miesięcznych terapiach w formie RDTL ( dabrafenib + trametynib - w przypadkach mutacji BRAF) lub immunoterapii (nivolumab lub pemprolizumab). W trakcie leczenia uzupełniającego kontrola w postaci badań laboratoryjnych zalecana jest w poradniach rejonowych (nie jak dotąd w poradniach onkologicznych), a badania obrazowe można wykonać po 6 miesiącach od rozpoczęcia terapii.

Leczenie zaawansowanego czerniaka

Pacjenci w stadium uogólnienia leczeni są wedle standardów dotychczasowych, w tym chirurgicznie, a w razie konieczności poprzez radioterapię, leczenie celowane i immunoterapię.

W leczeniu systemowym pacjenci mogą uzyskać leki na okres około 3 miesięcy w poradniach onkologicznych, jednak zaleca się wykonywać kontrolne badania laboratoryjne w poradniach rejonowych pomiędzy co trzymiesięcznymi wizytami w poradniach onkologicznych.

Poznaj rodzaje czerniaka

Co z chorymi na czerniaka i objawami SARS-COV-2 ?

Główną zasadą jest izolowanie pacjentów chorych lub z podejrzeniem koronawirusa od pozostałych. Wymagane jest każdorazowe przeprowadzanie testów, bowiem niektóre objawy mogą być efektem powikłań lub przebiegu choroby nowotworowej. Pacjenci obciążeni bez względu na wyniki testu wymagają nadzoru. W przypadku dodatniego wyniku testu, leczenie celowane, jak również immunoterapia, muszą zostać wstrzymane. Od decyzji lekarza zależy ponowny powrót do kontynuowania kuracji.

W przypadku pacjentów w IV stopniu zaawansowania czerniaka, nie ma wskazań do zakwalifikowania ich do intensywnej terapii z wyjątkiem przypadków osób w utrzymującej się remisji nie zarażonych SARS-COV-2. Każde sytuacje są jednak rozpatrywane indywidualnie.

Wszystkich pacjentów potrzebujących pomocy i wsparcia, zachęcamy do kontaktu i umawiania wizyt w naszej placówce. Dochowujemy wszelkich standardów bezpieczeństwa i pragniemy wspomóc naszych pacjentów najlepiej, jak to możliwe w obecnej sytuacji.

Źródła:

czerniak
koronawirus
pandemia
onkologia
leczenie czerniaka
Nie lekceważ raka!

Nie lekceważ raka!

Sprawdź jak się chronić.

Twoja wiedza na temat profilaktyki czerniaka jest teraz większa, jednak to nic nie zmieni, jeśli nie będziesz przestrzegać podstawowych zasad profilaktyki. Dowiedz się jak znacząco zmniejszyć ryzyko zachorowania.
Jak się badać?